Lesoton produkty

O NÁS

Chemcolor je rodinná firma v pravom slova zmysle. Príbeh sa začal roku 1982 a dnes je druhá generácia plne zapojená do podnikania. V našej spoločnosti staviame dlhodobé a pevné mosty založené na dôvere a úcte. Tento vzťah zahŕňame aj v našich partnerstvách s kolegami, kupujúcimi a dodávateľmi a cítime sa tak súčasťou veľkej a šťastnej rodiny.

DOKONALOU SLUŽBOU JE NÁŠ ZÁVäzok

Svojich partnerov podporujeme od nápadu po riešenie. Poskytujeme školenia pre koncových používateľov, supervízorov a architektov. Ponúkame pomoc pri dokumentácii, vyrábame tekuté a pevné vzorky, laboratórne a terénne testy a pomáhame sledovať kvalitu vašich dôležitých projektov.

NEZÁVISLÝ PROCES A CERTIFIKÁCIA PRODUKTOV

Veríme v seba a v svoje vlastné riešenia. Svojim partnerom želáme vždy zaistiť najvyššiu možnú úroveň bezpečnosti. Aby sme zabezpečili ochranu vašich výrobkov alebo majetku, predávame preto iba nezávisle certifikované systémy, ale zároveň pravidelne kontrolujeme úroveň nášho riadenia kvality a postoj k životnému prostrediu vo formách ISO 9001 in 14001.

O DREVE

Prvé dreviny sa objavili pred 300 miliónmi rokov. Počas rokov sa menili, »modernizovali«, najprv sa vznikli ihličnany a až potom listnaté stromy. Samozrejme nato pomaly nasledoval vývoj húb a zvierat, ktoré ako prvé začali využívať tento materiál ako príbytky alebo vír potravy. Hoci stromy existujú už mnoho rokov, len v poslednej dobe si uvedomujeme, že drevo je veľmi moderný materiál – skutočný »high-tech« materiál.

Pre drevo sú typické nasledujúce vlastnosti:

  • je veľmi rozšírený, obnoviteľný, organický materiál
  • má prírodné zloženie, pozostávajúce z celulózy, hemicelulózy, lignínu a extraktov
  • je ľahko manipulovateľný, odolný, elastický, teplý na dotyk, má dobré mechanické vlastnosti a je dobrým tepelným izolátorom
  • je nehomogénny materiál, vďaka čomu má každá vrstva a každý kus dreva svoj jedinečný, dekoratívny vzor
  • je anizotropný materiál, čo znamená, že má rôzne orientácie
  • v priečnom smere sa v dôsledku vplyvu vody a teploty úplne zmenšuje a napučiava
  • v pozdĺžnom smere je veľmi rozmerný
  • je citlivý na UV-žiarenie
  • je ho možné opätovne používať, recyklovať – je biologicky odbúrateľný veľmi dôležitý materiál pre použitie v nadchádzajúcom kruhovom hospodárstve

O ZNAČKE

Lesoton Lazúra je robená pôvodnou receptúrou, ktorá umožňuje hlboké vpíjanie, dýchanie, dlhotrvajúcu ochranu, nepraská, neodlupuje sa a poskytuje jednoduchú obnovu. Odporúčame ju všetkým, ktorí si želajú zjednodušiť ochranu najlepšieho stavebného materiálu – dreva.

Originálna receptúra
Európske právne predpisy nariadili výrobcom spotrebného tovaru, aby vyrábali výrobky s vyšším obsahom sušiny, ktorá je v prírode znázornená ako hrubá vrstva. Výhodou týchto systémov je menší obsah rozpúšťadla a dlhšia životnosť, veľkou slabinou je zlá absobrcia do dreva a pomerne ťažké obnovenie. Na všetkých miestach, kde je filmový náter príliš hrubý,môže dôjst k predčasnému praskaniu a odlupovaniu. Obnovenie poškodených alebo opotrebovaných povrchov sa nedá vykonať bez nutného brúsenia.

Ako hovorí priateľ: »Mám tri deti. Keď im dám do ruky štetec a farbu, smejú sa od ucha k uchu. Šmirgel sa mi im do rúk podarilo strčiť jediný krát a už vtedy po 5 minútach utiekli.« Tvrdohlavo veríme, že sme všetci ako deti – radi maľujeme a neznášame brúsenie.

Kontakt

Lesoton GALÉRIA

+386 7 81 63 550