O dreve

Prvé dreviny sa objavili pred 300 miliónmi rokov. Počas rokov sa menili, »modernizovali«, najprv sa vznikli ihličnany a až potom listnaté stromy. Samozrejme nato pomaly nasledoval vývoj húb a zvierat, ktoré ako prvé začali využívať tento materiál ako príbytky alebo vír potravy. Hoci stromy existujú už mnoho rokov, len v poslednej dobe si uvedomujeme, že drevo je veľmi moderný materiál – skutočný »high-tech« materiál.

Pre drevo sú typické nasledujúce vlastnosti:

 • je veľmi rozšírený, obnoviteľný, organický materiál
 • má prírodné zloženie, pozostávajúce z celulózy, hemicelulózy, lignínu a extraktov
 • je ľahko manipulovateľný, odolný, elastický, teplý na dotyk, má dobré mechanické vlastnosti a je dobrým tepelným izolátorom
 • je nehomogénny materiál, vďaka čomu má každá vrstva a každý kus dreva svoj jedinečný, dekoratívny vzor
 • je anizotropný materiál, čo znamená, že má rôzne orientácie
 • v priečnom smere sa v dôsledku vplyvu vody a teploty úplne zmenšuje a napučiava
 • v pozdĺžnom smere je veľmi rozmerný
 • je citlivý na UV-žiarenie
 • je ho možné opätovne používať, recyklovať – je biologicky odbúrateľný veľmi dôležitý materiál pre použitie v nadchádzajúcom kruhovom hospodárstve

Predstavte si materiál, ktorí sa môže používať ako konštrukčný stavebný materiál, na výrobu nábytku a ďalších rôznych predmetov, na izoláciu, v farmaceutickom a potravinárskom priemysle, ako energia atď.

To je drevo.

Napriek tomu, že je drevo tvrdé a pevné, sa s ním ľahko zaobchádza. Je elastický, viacvrstvový, príjemný na oko aj dotyk.

Drevo ako stavebný materiál vydrží dlho, s malými zmenami môžu drevené predmety spĺňať svoj účel viac ako sto rokov. Jeho vynikajúci pomer hmotnosti a nosnosti mu zaručuje širokú škálu využiteľnosti pre interiér aj exteriér.

Prvá dôležitá vec je správny výber drevín. Tie sú rozdelené do rozličných tried odolnosti:

 1. Teak, agát
 2. Gaštan, dub
 3. Makaser, orech, borovica
 4. Jaseň, jedľa, smrek, brest
 5. Javor, breza, hrab, topoľ, buk, farba všetkých druhov stromov

Okrem výberu vhodných druhov stromov je dôležitý správny čas zberu, jeho spracovanie a skladovanie. Ak si želáme, aby drevo vydržalo dlhší čas v užívateľskej funkii, musí byť chránený vhodnými kvalitnými nátermi.

OCHRANA DREVA

Prečo a pred čím treba chrániť drevo?

VLHKOSŤ

Drevo je hydroskopický materiál, ktorý na seba viaže vlahu. Tým sa mu mení rozmer (pučanie, zmršťovanie), čo vedie k praskaniu a skrúcaniu dreva.

TEPLOTA

Drevo sa zmršťuje a pučí aj pod vplyvom teploty.

UV-ŽIARENIE

Lignín sa pod vplyvom UV-žiarenia a pomocou dažďovej vody a vetra vymýva z dreva, takže na povrchu ostávajú len celulózne vlákna. Prítomnosť húb zabezpečuje tmavnutie dreva, čo vedie k šediveniu.

BIOTICKÉ FAKTORY

Keď drevo obsahuje nad 20% vlahy, stane sa zraniteľným a neodolným pre vytváranie húb, ktoré sú najdôležitejším článkom rozkladu dreva. Drevo rozkladajú huby a vplývajú na zmenu estetickej hodnoty. Rozklad a zmenu dreva môžu byť spôsobované aj škodcami.

Na obmedzenie tvorenia a absorbcie vody a tým zlepšenie rozmerovej stability dreva, používame ochranné nátery. S vhodnou formou farebného odtieňa povlaku sa dá dosiahnuť nižšie zahrievanie povrchu dreva, s UV-ochranou zas predídeme predčasnému šediveniu dreva. Drevu v ťažkých podmienkach môže predĺžiť životnosť vhodný výber kombinácie impregácie a ochrany povrchu.

Z tohto môžeme vidieť, že použitie ochranných prostredkov môže ovplyvniť životnosť dreva. Ale základným predpokladom dlhoročného dobrého vzhľadu je ochrana štruktúry dreva. Drevo nemôže byť v priamom kontakte so substrátom, všetky čelné rezy musia byť dodatočne ochránené (mechanicky chránené), tvar povrchu musí byť prispôsobený na ľahké odtekanie tečúcej vody a snehu.

+386 7 81 63 550