O NÁS

Chemcolor je rodinná firma v pravom slova zmysle. Príbeh sa začal roku 1982 a dnes je druhá generácia plne zapojená do podnikania. V našej spoločnosti staviame dlhodobé a pevné mosty založené na dôvere a úcte. Tento vzťah zahŕňame aj v našich partnerstvách s kolegami, kupujúcimi a dodávateľmi a cítime sa tak súčasťou veľkej a šťastnej rodiny.

DOKONALOU SLUŽBOU JE NÁŠ ZÁVäzok

Svojich partnerov podporujeme od nápadu po riešenie. Poskytujeme školenia pre koncových používateľov, supervízorov a architektov. Ponúkame pomoc pri dokumentácii, vyrábame tekuté a pevné vzorky, laboratórne a terénne testy a pomáhame sledovať kvalitu vašich dôležitých projektov.

NEZÁVISLÝ PROCES A CERTIFIKÁCIA PRODUKTOV

Veríme v seba a v svoje vlastné riešenia. Svojim partnerom želáme vždy zaistiť najvyššiu možnú úroveň bezpečnosti. Aby sme zabezpečili ochranu vašich výrobkov alebo majetku, predávame preto iba nezávisle certifikované systémy, ale zároveň pravidelne kontrolujeme úroveň nášho riadenia kvality a postoj k životnému prostrediu vo formách ISO 9001 in 14001.

Kontakt
+386 7 81 63 550