Teoretična poraba

Kalkulator porabe - površina m2

Zunanje izpostavljene površine Poraba
Lesolit Primer 1 sloj 2,4 L
Lesoton Lazura 2 sloja 12 L
Lesoton Toplazura 1 sloj 5 L
 
Zunanje površine pod streho Poraba
Lesoton Lazura 3 sloji 18 L
 
Notranje površine Poraba
Lesoton Lazura 2 sloja 12 L
 
Notranje površine Poraba
Lesoton Toplazura 2 sloja 10 L
07 81 63 550